0400 180 492Metsäkuljetus Heino & Uusitalo Oy

Korjuu kostuu puiden kaadosta, karsinnasta, katkonnasta, mittaamisesta ja metsäkuljetuksesta.

Ainespuun korjuu

Ainespuun korjuupalveluihimme kuuluvat ylispuiden korjuut, päätehakkuut ja harvennushakkuut. Kaikki korjuut suoritetaan aina olosuhteisiin sopivilla harvesteri- / ajokoneyhdistelmillä. Korjuuseen sopivien työkalujen lisäksi koneen kuljettaja arvioi jatkuvasti omaa työtään moitteetoman korjuujäljen saavuttamiseksi ja metsien kestävän käytön turvaamiseksi. Tarvittaessa levitämme lahottajasienen torjunta-aineet korjuun yhteydessä. Puut mitataan ja puutavara ajetaan tienvarteen mahdollisimman hyvälle noutopaikalle.

Energiapuun korjuu

Nuoren metsän kunnostushakkuut korjaamme joko yhdistetyllä ainespuu-/ energiapuukorjuulla, tai pelkästään energiapuuksi. Molempiin voidaan käyttää joko joukkokäsittelyä tai yksin puin hakkuuta. Lisäksi on mahdollista korjata energiapuu karsimattomana, esimerkkeinä tien- ja pellonreunat.

Korjaamme tarvittaessa päätehakkuiden hakkuutähteet energiaksi ja halutessa peitämme varastot.

Päätehakkuilta on mahdollisuus korjata kantoenergiaa. Nostamme, puhdistamme ja pilkomme kannot sopivan kokoisiksi jatkokäyttöön sekä kuljetamme tienvarsivarastolle.

Koneenkuljetus

Koneenkuljetusautomme on luvanvaraisessa käytössä Varsinais-Suomen alueella.

 

lavetti

 

Kaivurityöt

Teemme muokkauksen kaivurilla joko laikuttaen tai mätästäen. Samaten naveromätästys onnistuu veden vaivaamilla uudistusaloilla. Osan töistä teemme omalla kalustolla ja osaan käytämme yhteistyökumppaneidemme palvelua.

 

Sertifikaatit, jäsenyydet ja yhteistyökumppanit

 

Korjuumäärät m³ (2015)

260.000 Ainespuuta

40.000 Energiapuuta

300.000 Yhteensä

Asiakkaitamme